Sulje x

Jätä tietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Suomen Puheopisto on viestintäosaamisen kehittäjä.
Valmennamme tuloksellisuutta vuorovaikutukseenne.

Neuvottelutaidot

Kokoukset, palaverit ja neuvottelut ovat osa toimivan organisaation arkea. Toisinaan niistä saattaa tulla rutiininomaisia, jolloin tehokkuus ja tuloksellisuus laskevat. Neuvottelutaitojen valmennuksessa keskitytään tarkastelemaan omaa toimintaa ryhmäviestintätilanteissa. Samalla opitaan tarkkailemaan myös neuvottelukumppaneiden viestintää.

Aika ja paikka:
Keskiviikko 16.05.2018 klo 9-16
Suomen Puheopiston koulutustila, Kalevankatu 54, 00180 Helsinki (Köydenpunojankadun kulmaus)

Kouluttaja
Suomen Puheopiston vuorovaikutusvalmentaja Marsa Bäck

Koulutuksen hyöty
Osallistuja

 • syventää tietojaan siitä, miten neuvotellaan tehokkaasti
 • saa välineitä valmistautua neuvotteluihin
 • vahvistaa viestintätaitojaan tuloksellisena neuvottelijana.

Toteutustapa
Valmennuspäivä rakentuu kahdesta osiosta, jotka sisältävät keskustelevaa luentoa ja käytännön harjoituksia.

Osio 1: Onnistu neuvotteluissa
– neuvottelutaidon perusteet klo 9-12
Keskeisiä sisältöjä

 • Milloin neuvottelu on paikallaan?
 • Neuvotteluprosessin kulku
 • Viestintätyylin merkitys
 • Myönteiseen keskusteluilmapiiriin
  vaikuttavat tekijät
 • Tunnereaktiot ja vaikutelmien hallinta

Osio 2: Vaikuta neuvotteluissa klo 13-16
Keskeisiä sisältöjä

 • Neuvottelustrategiat ja -taktiikat
 • Kuuntelu- ja kysymyksentekotaidolla olennainen asia esiin
 • Argumentointi ja vaikuttamisen keinot
 • Mitä sanaton viestintäsi paljastaa, ja mitä voit tulkita neuvottelukumppanin sanattomasta viestinnästä?

Hinnat:
Valmennuspäivän hinta on 550 euroa (+ alv. 24%), sisältää osiot 1 ja 2.Voit valita myös vain toisen osion, johon osallistut. Yhden osion (puoli päivää) hinta on 350 euroa (+alv. 24 %).

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu tähän valmennuspäivään tai haluamaasi osioon viimeistään 2.5.2018.
Ilmoittaudu koko Puheakatemia -kokonaisuuteen viimeistään 30.01.2018 käyttäen tämän valmennuksen ilmoittautumislinkkiä.