Sulje x

Jätä tietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Suomen Puheopisto on viestintäosaamisen kehittäjä.
Valmennamme tuloksellisuutta vuorovaikutukseenne.

Valmennusmenetelmät

Viestintäosaamisen valmennuksemme perustuvat käytännönläheiseen yhdessä oivaltamiseen.

  • Valmennuksissamme viestintäosaamisen kehittäminen kytketään osaksi työn arkea.  Valmennukset suunnitellaan tarpeiden pohjalta ja ne tähtäävät siihen, että opittuja asioita voidaan soveltaa käytännössä.
  • Meistä jokaisella on vuorovaikutuksesta tietoa, osaamista ja kokemusta. Valmentajina innostamme osallistujia jakamaan osaamistaan ja ajattelemaan yhdessä.
  • Emme usko tiedonsiirtoon. Valmentajina mahdollistamme ja tuemme uusien oivallusten syntymistä.

 

MENETELMÄMME

Valitsemme tarkoituksenmukaiset koulutusmenetelmät yhteistyössä kanssanne.

Luennolla osallistujat saavat lyhyessä ajassa runsaasti tietoa käsiteltävästä aiheesta. Osallistujamäärä voi olla useita kymmeniä. Keskusteluluento ja opetuskeskustelu ovat luennon kaltaisia, mutta vuorovaikutteisempia tilanteita, joissa kouluttaja aktivoi osallistujia keskusteluun kysymyksillä ja/tai pariharjoituksilla.

Pienryhmävalmennuksemme sisältävät aina viestintätaitojen harjoittelua. Osallistujat voivat esimerkiksi simuloida eli jäljitellä työhönsä kuuluvaa vuorovaikutustilannetta ja näin harjoitella siinä toimimista.

Suosittuja koulutusmenetelmiä ovat erilaiset yhteistoiminnalliset menetelmät, jotka aktivoivat ryhmää pohtimaan ja tekemään asioita yhdessä.

Teatterilähtöisten menetelmien tavoitteena on tehdä näkyväksi koulutuksen aiheena olevia vuorovaikutustilanteita.