Syyslomien sähäkät päivät

Syyslomaviikkojen ajan tarjoamme ryhmävalmennuksia ja henkilökohtaisia valmennuksia kampanjahintaan. Valitse alla olevasta listasta itsellesi tai työyhteisöllesi sopiva teema. Tarjous koskee 12.-31.10.2020 välisenä aikana tilattuja valmennuksia, jotka toteutetaan 31.12.2020 mennessä. Tutustu tarjouksiimme alta.

Vakuuttavalla ja persoonallisella esiintymisellä ja taitavalla tilanteenhallintataidolla päästään esiintymistilanteissa tuloksiin. Esiintymistilanne on vaativa puheviestintätilanne, jossa keskeinen osa tilanteen hallintaa on joustavuus ja tavoitteellisuus. Kaikissa esiintymistilanteissa tarvitaan vuorovaikutusherkkyyttä sekä havainnollista ja mielenkiintoista omien ajatusten ja mielipiteiden esittämistaitoa.

Valmennuksen tavoitteet:

Osallistuja

 • oppii valmistautumaan tarkoituksenmukaisesti erilaisiin esiintymistilanteisiin
 • saa välineitä mielenkiintoiseen ja vuorovaikutteiseen esiintymiseen
 • saa ideoita kuulijoiden kiinnostuksen herättämiseksi ja ylläpitämiseksi
 • oppii havainnollistamaan tarkoituksenmukaisesti
 • saa tietoa, kuinka hallita esiintymisjännitystä
 • saa analyysin esiintymistaidoistaan ja vinkkejä omaan esiintymiseensä.

Keskeiset sisällöt

 • Tavoitteet, tilanne ja kohderyhmä esityksen lähtökohtina
 • Mielenkiintoinen ja johdonmukainen esityksen rakenne
 • Ydinviestien kiteyttäminen
 • Kiinnostava ja monipuolinen esitysmateriaali
 • Rohkeutta ja varmuutta esiintymiseen
 • Esiintymistaidon harjoituksia

Toteutus

Yksipäiväinen valmennus (enintään 6 osallistujaa) sisältää ennakkokartoituksen, keskustelevaa luentoa, tietoiskuja sekä esiintymistaidon harjoituksia. Ennen valmennusta osallistujat valmistelevat lyhyet esitykset, jotka videoidaan valmennuksessa ja joista annetaan henkilökohtainen palaute.

Hyvä puheenvuoro vie asioita eteenpäin ja luo edellytyksiä tulokselliseen toimintaan. Oman asiantuntemuksen tiiviillä ja napakalla esittämisellä voidaan vakuuttaa kuulija. Valmennuksessa keskitytään puheenvuoron laatimiseen ja tulokselliseen toteuttamiseen, vaikka aikaa puheenvuoroon ei ole annettu kuin minuutti.

Valmennuksen tavoitteet:

Osallistuja

 • ymmärtää ennakkosuunnittelun merkityksen
 • tiedostaa oman viestintätyylinsä vahvuudet ja kehitettävät kohteet
 • aktivoituu kehittämään kuuntelun ja kysymyksen teon taitojaan
 • oppii rakentamaan motivoivan puheenvuoron
 • saa keinoja perustella ja argumentoida
 • oppii havainnollistamaan tarkoituksenmukaisesti
 • ymmärtää sanattoman viestinnän merkityksen.

Keskeiset sisällöt

 • Valmistautumalla varmuutta
 • Oma viestintätyyli vaikuttaa kuulijoihin
 • Kuuntelemisen ja kysymysten merkitys
 • Motivoiva puhuminen
 • Vakuuttava argumentointi
 • Havainnollista ja elävöitä
 • Keho puhuu sanattomasti
 • Vakuuttamisen ja kuuntelemisen harjoituksia

Toteutus

Yksipäiväinen valmennus (enintään 12 osallistujaa) sisältää ennakkokartoituksen, keskustelevaa luentoa, tietoiskuja sekä harjoituksia vakuuttamisesta, argumentoinnista ja kuuntelusta.

Neuvottelu on tavoitehakuinen, osallistujien välinen ja tiettyjä pelisääntöjä noudattava vuorovaikutustapahtuma.  Neuvotteluja tarvitaan mm. päätöksien tekemiseen, erimielisyyksien selvittämiseen ja yhteisymmärryksen aikaansaamiseen.  Neuvottelu kannattaa aina nähdä ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustilanteena, jossa tulokset saavutetaan yhteistyöllä.

Valmennuksen tavoitteet:

Osallistuja

 • harjaantuu toimimaan tilanteen ja tavoitteen mukaan
 • saa välineitä neuvotteluiden läpivientiin ja tuloksellisten päätösten saavuttamiseen haasteellisissakin neuvottelutilanteissa
 • oppii kuuntelemisen ja argumentoinnin tärkeyden neuvottelussa
 • tunnistaa tapansa neuvotella ja sen vaikutuksen toisiin
 • oivaltaa neuvottelijan tyylin ja osallistumistapojen merkityksen neuvottelun tulokseen.

Keskeiset sisällöt

 • Neuvottelu työtapana
 • Neuvotteluprosessi: valmistautuminen, neuvottelu ja neuvottelun jälkihoito
 • Kuuntelemisen ja argumentoinnin taidot neuvottelussa
 • Neuvottelustrategiat ja -taktiikat
 • Osallistujien roolit ja vaikuttamiskeinot neuvottelussa
 • Haasteelliset neuvotteluosapuolet ja neuvottelut
 • Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu
 • Neuvottelutaidon harjoitukset

Toteutus

Yksipäiväinen valmennus (enintään 12 osallistujaa) sisältää ennakkokartoituksen, tietoiskuja neuvottelusta ja harjoituksia. Päivän aikana simuloidaan neuvottelutilanteita.

Ääni ja puhetapa ovat oleellinen osa persoonaamme ja sen lisäksi tärkeä työväline lähes kaikissa ammattiryhmissä. Äänen laatu vaikuttaa myös äänen perusteella syntyvään mielikuvaan asiantuntemuksesta.

Suomen Puheopiston äänenohjauksessa saat apua äänesi jaksamiseen ja selkeään puhetapaan.

Ääniohjauksen hyöty

 • osallistuja saa tietoa äänenkäytön perusteista ja oikeasta äänentuotosta
 • osallistuja harjoittelee käyttämään ääntään paremmin
 • valmennus toteutetaan etänä, joten se ei ole sidottu paikkaan tai aikaan.

Ääniohjauksen kulku

 1. Osallistuja lähettää vastaukset ennakkokyselyyn ja kertoo mahdollisista äänenkäytön haasteistaan
 2. Kouluttajan kanssa sovitaan Teamsiin videovälitteinen konsultaatio (kesto 2 x 1 tunti). Konsultaation aikana kouluttaja kuuntelee osallistujan ääntä ja tekee siitä analyysin. Kouluttaja ohjaa sopivien harjoitusten tekemiseen kotona.
 3. Kouluttaja lähettää kirjallisen palautteen sähköpostilla

Tuottaako puheen valmistelu tai esiintyminen hankaluuksia? Mietitkö millainen rakenne, tyyli tai pituus olisi sopiva? Esiintyjän sparrauksessa keskitytään esityksen valmistamisen tai pitämisen yleisiin sääntöihin, sekä mietitään, kuinka puheesta saadaan persoonallinen ja mieleenpainuva. Suomen Puheopiston Esityksestä timantti -täsmäohjauksessa saat apua esityksen valmistamiseen ja sen pitämiseen.

Täsmäohjauksen hyöty:

 • osallistuja hioo ja viimeistelee puheensa kouluttajan ohjeiden perusteella
 • osallistuja saa palautetta ja kehitysehdotuksia puheeseen ja esiintymiseensä
 • valmennus toteutetaan etänä, joten se ei ole sidottu paikkaan tai aikaan

Täsmäohjauksen kulku:

 1. Osallistuja lähettää etukäteen esityksensä/puheensa kirjallisen suunnitelman ja mahdolliset PowerPoint-diat
 2. Kouluttaja analysoi puheen/esityksen rakennetta etukäteen
 3. Kouluttajan kanssa sovitaan Teamsin kautta videovälitteinen konsultaatio
  (kesto 2 tuntia). Osallistuja pitää esityksensä, jonka jälkeen se katsotaan yhdessä ja kouluttaja antaa palautetta sekä kehitysehdotuksia esitykseen.

Kampanjahinta

Yksipäiväisen toteutuksen hinta ryhmälle on 1980 euroa. Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero sekä mahdolliset matkakustannukset. Valmennus on mahdollista toteuttaa myös etäyhteydellä. Etäyhteyden välityksellä toteutettu valmennus jaksotetaan osioihin kahdelle tai kolmelle eri päivälle,  jolloin osiot ovat kestoltaan joko 2 x 3 tuntia tai 3 x 2 tuntia.

Esityksestä timantti –  ja  Ääni työvälineenä – henkilökohtaisten ohjausten hinnat ovat 250 euroa (+ alv. 24 %).

Kampanjahinnat ovat voimassa 12.-31.10.2020 tehtyihin tilauksiin. Valmennus tulee toteuttaa 31.12.2020 mennessä.

Varaa valmennus

Suomen Puheopisto Oy, p. (09) 4342 310, koulutus@puheopisto.fi