JOHTAMISVIESTINTÄ

Johtamisviestinnän valmennuksissamme syvennymme johtamisen haasteisiin ja tarjoamme työvälineitä tulokselliseen johtamisviestintään.

Esimiehen vuorovaikutustaidot

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat yksi taitavan lähijohtamisen kulmakivistä. Valmennuksessa kehität omia viestinnällisiä vahvuuksiasi. Käytännönläheiset harjoitukset ja konkreettiset työvälineet innostavat menestymään lähijohtajana.

Esimies motivoijana

Miten innostat? Kuinka saat aikaan tavoitteellista toimintaa? Taitava lähijohtaja rakentaa työyhteisöön positiivista halua sitoutua. Valmennuksessa perehdymme motivoivien viestien rakentamiseen ja kehitämme taitoja innostavaan esimiestyöhön.

Esimies muutosjohtajana

Muutostilanteet haastavat. Muutosvalmennuksen jälkeen ymmärrät roolisi esimiehenä ja muutosjohtajana. Opit myös hyödyntämään vuorovaikutuksen keinoja muutostilanteen läpiviemisessä.

Kehityskeskustelut — toimiva esimies-alaiskeskustelu

Taidokkaasti ohjatuilla esimies-alaiskeskusteluilla lisäät työyhteisön osaamista ja hyvinvointia. Toimiva kehityskeskustelu perustuu dialogisuuteen ja kuunteluun. Valmennuksessa dialogisuutta ja rakentavaa palautekeskustelua harjoittelemme simuloiduissa keskusteluissa.

Puheenjohtajana työyhteisön palavereissa ja kokouksissa

Kun ohjaimissa on tehokas ja yhteistyöhön panostava puheenjohtaja, palaverit ja kokoukset etenevät vaivattomasti ja nopeasti. Valmennuksen jälkeen osaat johtaa ja ohjata keskusteluja sekä ratkaista ristiriitoja palavereissa ja kokouksissa.

LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ