Sulje x

Jätä tietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Suomen Puheopisto on viestintäosaamisen kehittäjä.
Valmennamme tuloksellisuutta vuorovaikutukseenne.

Johtamisviestintä

Esimies ohjaa ja johtaa vuorovaikutuksellaan. Ongelmana on, että monikaan esimies ei paneudu huoltamaan tärkeimpiä työvälineitään – vuorovaikutustaitoja. Viestintäosaamista kehittämällä autamme esimiehiä menestymään. Onnistunut esimiestyö näkyy myös työyhteisön hyvinvointina.

Valmennuksissamme tartutaan esimiestyön haasteisiin ja tarjotaan työvälineitä tulokselliseen esimiesviestintään.

Esimiehen vuorovaikutustaidot

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat taitavan esimiestyön kulmakivi. Valmennuksessa kehitetään omia viestinnällisiä vahvuuksia. Käytännönläheiset harjoitukset ja konkreettiset työvälineet innostavat menestymään esimiehenä.

Esimies motivoijana

Miten innostaa? Kuinka saada aikaan tavoitteellista toimintaa? Taitava esimies rakentaa työyhteisöön positiivista halua sitoutua. Valmennuksessa perehdytään motivoivien viestien rakentamiseen ja kehitetään taitoja innostavaan esimiestyöhön.

Esimies muutosjohtajana

Muutostilanteet haastavat.  Valmennuksen jälkeen esimies ymmärtää oman roolinsa muutosjohtajana ja osaa hyödyntää vuorovaikutuksen työvälineitä muutostilanteen läpiviemisessä.

Kehityskeskustelut

Taidokkaasti ohjatuilla kehityskeskusteluilla lisätään työyhteisön osaamista ja hyvinvointia. Toimiva kehityskeskustelu perustuu dialogisuuteen ja kuunteluun. Valmennuksessa dialogisuutta ja rakentavaa palautekeskustelua voidaan harjoitella simuloiduissa kehityskeskusteluissa.

Puheenjohtajana työyhteisön palavereissa ja kokouksissa

Kun ohjaimissa on tehokas ja yhteistyöhön panostava puheenjohtaja, palaverit ja kokoukset etenevät vaivattomasti ja nopeasti. Valmennuksen jälkeen palavereilla ja kokouksilla on johtamiskäytänteet tunteva ja motivoiva puheenjohtaja, joka osaa ratkaista mahdolliset ristiriidat ja viedä asiat päätökseen.

Kuinka voimme auttaa sinua onnistumaan?  Rakennamme tarpeittesi mukaisen kokonaisuuden.