YRITYS

Käytäntöön sovelletut valmennuksemme pohjautuvat tutkittuihin tosiasioihin. Kouluttajillamme on akateeminen tausta joko puheviestinnässä, logopediassa, suomen kielessä tai teatteritaiteissa.
Nimemme juontuu ajoilta, jolloin toimintamme ytimessä oli puhetaidon opettajien eli logonomien tutkintoon johtava koulutus. Organisaatiomme on ollut kehittämässä suomalaista viestintäkulttuuria ja mukana sen muutoksissa jo yli 70 vuoden ajan. Nykypäivän Puheopisto eroaa melkoisesti vuoden 1947 opinahjosta, mutta kannustamme edelleen koulutettaviamme yhden perustajajäsenemme Kaarlo Marjasen sanoin: ”Ole aina oma itsesi, mutta parhaalla mahdollisella tavalla”.

ARVOT

YHTEISTYÖ

Yhdessä tekeminen on keskeisessä osassa niin toimistomme arjessa kuin koulutusfilosofiassamme sekä käyttämissämme menetelmissä. Palveluidemme suunnittelua ja toiminnan kehittämistä teemme yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

VASTUULLISUUS

Asiantuntijapalveluita tarjotessamme tunnemme rajat: emme myy epätarkoituksenmukaista valmennusta ja koulutusta. Kunnioitamme ja arvostamme muita ihmisiä. Asiakkaan hyöty ohjaa toimintaamme, ja luotettavuus asiakassuhteissa on meille tärkeää.

JATKUVUUS

Puheopistolla on pitkä historia ja vankka kokemus, johon osaaminen perustuu. Asenteenamme on ajassa kiinni pysyminen ja suuntana tulevaisuus. Pyrimme asiakassuhteissa pitkäjänteiseen kehittämistyöhön.

IHMISLÄHEISYYS

Olemme ihmisläheinen yritys ja kohtaamme jokaisen yksilönä. Toimintamme on käytännönläheistä ja joustavaa. Hyödynnämme asiakkaiden toiveita koulutuksissa ja pidämme ryhmäkoot pieninä.