PUHEAKATEMIA-KOKONAISUUS

Suomen Puheopiston kaikille avoin Puheakatemia -valmennuskokonaisuus rakentuu  viidestä teemasta: Työyhteisön vuorovaikutustaidot, Esiintymistaidot, Äänenkäyttö, Neuvottelutaidot ja Digiviestijän vuorovaikutustaidot.

Jokainen teema sisältää tietoiskuja aiheesta, luentokeskusteluja ja runsaasti harjoituksia. Teeman kokonaiskesto on yhden päivän. Poikkeuksena äänenkäytön teema, jonka kesto on vain puoli päivää. Voit valita koko kokonaisuuden tai vain haluamasi teemapäivän. Kouluttajana Puheakatemiassa toimii Suomen Puheopiston vuorovaikutusvalmentaja Marsa Bäck. Koulutukset pidetään Suomen Puheopiston tiloissa Kalevankatu 54. Noudatamme viranomaisohjeistusta pandemiarajoituksista ja tarvittaessa siirrämme kaikki valmennukset verkkoon.

Ilmoittaudu Puheakatemian valmennuspäivään viimeistään kaksi viikkoa ennen valmennuksen alkua. Valitse ilmoittautumislomakkeella, mihin teemaan haluat osallistua. Ilmoittautua voit myös sähköpostilla koulutus@puheopisto.fi.

PUHEAKATEMIAN VALMENNUKSET

Koulutuksen hyöty

Osallistuja

 • kehittyy tavoitteelliseksi ja tilanneherkäksi työyhteisön jäseneksi
 • oppii esittämään näkemyksiään vakuuttavasti ja ymmärrettävästi
 • harjaantuu viestimään tavoitteellisesti ja asiakeskeisesti
 • ymmärtää esimiehien roolin vaikutuksen työyhteisön ilmapiiriin
 • saa välineitä haasteellisissa esimiestilanteissa toimimiseen.

Keskeisiä sisältöjä

 • Erilaisten vuorovaikutustyylien tunnistaminen
 • Luottamuksellisuuden ja vuorovaikutushalukkuuden osoittaminen
 • Kuuntelemisen taidot ja herkkyys tunnistaa reaktioita (eleiden ja ilmeiden tulkinta)
 • Esimiehen viestinnän vaikutuksia työyhteisön ilmapiiriin
 • Esimiehen tavoitteellinen ja asiakeskeisen viestintä
 • Miten toimia esimiehenä haastavissa tilanteissa
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Esimies motivoijana ja innostajana

Koulutuksen hyöty

Osallistuja

 • kehittyy luontevana ja vakuuttavana esiintyjänä
 • oppii valmistautumaan tarkoituksenmukaisesti erilaisiin esiintymistilanteisiin
 • saa välineitä mielenkiintoiseen ja vuorovaikutteiseen esiintymiseen
 • saa ideoita kuulijoiden kiinnostuksen herättämiseksi ja ylläpitämiseksi
 • saa käsityksen esiintymistaidoistaan ja päivitysvinkkejä omaan esiintymiseensä.

Keskeisiä sisältöjä

 • Sisällön rajaus ja olennaisen kirkastaminen
 • Havainnollista ja elävöitä
 • Keho puhuu sanattomasti
 • Rohkeutta ja varmuutta esiintymiseen
 • Kuinka vaikuttaa viestinnällään?
 • Mielenkiinnon herättäminen ja ylläpitäminen
 • Naseva aloitus, motivoiva rakenne ja dynaaminen lopetus
 • Selkeä viestin perille saattaminen
 • Argumentointi ja asiantuntemuksen välittäminen

Koulutuksen hyöty

Osallistuja

 • saa tietoa äänenkäytön perusteista ja oikeasta äänentuotosta
 • saa ohjausta äänen hallintaan vaikeissakin puhetilanteissa
 • harjoittelee ääni-ilmaisua
 • saa valmiuksia huoltaa ja kehittää ääntään.

Keskeisiä sisältöjä

 • Miten ääni toimii – äänenkäytön perusteet
 • Ääneen vaikuttavat tekijät työelämässä
 • Oikea äänenkäyttötapa: miten huollan ääntäni?
 • Luonteva, elävä ja ilmeikäs ääni
 • Äänen vaikutus mielikuviin

Koulutuksen hyöty

Osallistuja

 • hallitsee neuvotteluprosessin kulun
 • tiedostaa strategian ja erilaisten taktiikoiden merkityksen
 • syventää tietojaan siitä, miten neuvotellaan tehokkaasti
 • saa välineitä valmistautua neuvotteluihin
 • vahvistaa viestintätaitojaan tuloksellisena neuvottelijana.

Keskeisiä sisältöjä

 • Milloin neuvottelu on paikallaan?
 • Neuvotteluprosessin kulku
 • Viestintätyylin merkitys
 • Myönteiseen keskusteluilmapiiriin vaikuttavat tekijät
 • Tunnereaktiot ja vaikutelmien hallinta
 • Neuvottelustrategiat ja -taktiikat
 • Kuuntelu- ja kysymyksentekotaidolla olennainen asia esiin
 • Argumentointi ja vaikuttamisen keinot
 • Mitä sanaton viestintäsi paljastaa, ja mitä voit tulkita neuvottelukumppanin sanattomasta viestinnästä?

Koulutuksen hyöty

Osallistuja

 • ymmärtää digiviestinnän vuorovaikutteisen luonteen ja osaa tarkastella tekstiään lukijan silmin
 • oppii rakentamaan selkeän ja informatiivisen verkkotekstin
 • osaa käyttää ymmärrettävää ja tarkoituksenmukaista kieltä verkon vuorovaikutustilanteissa
 • kehittyy monipuolisemmaksi kirjoittajaksi.

Keskeisiä sisältöjä

 • Tekstin vuorovaikutuksellisuus ja lukijan huomioiminen
 • Verkkotekstin elementit ja rakenne
 • Tekstin ymmärrettävyys ja selkeys
 • Tyyli ja kieliasu verkossa: muodollista vai epämuodollista?
 • Miten kirjoittaa kiinnostavasti?
 • Rivien välistä tulkitseminen – hyödyt ja vaarat
 • Jokainen kirjain ja merkki luo merkitystä
 • Persoonallinen viestintä vs. tunnetilassa kirjoittaminen
 • Viestintäsi vaikutus mielikuvaan sinusta ja yrityksestäsi
Ilmoittaudu tästä

Hinnat:

Puheakatemia -kokonaisuuden hinta on 1 980 euroa (+alv. 24%) .
Yksittäisen  teeman, kesto 1 päivä, hinta on 550 euroa (+alv. 24%) .
Puolipäiväisen äänenkäytön teeman hinta on 350 euroa (+alv. 24 %) .

Hinnat sisältävät ennakkokartoituksen, valmennuksen koulutustiloissamme, materiaalin ja aamukahvin sekä koko päivän tilaisuuksissa lounaan.

Peruutusehdot:
Valmennuksen voi perua maksutta 14 arkipäivää ennen sen alkua. Mikäli valmennus perutaan 13-7 päivää ennen sen alkua, veloitamme 50% hinnasta. Jos peruutus tapahtuu myöhemmin, veloitamme valmennuksesta koko hinnan, mutta toisen henkilön voi ilmoittaa tilalleen maksutta.