NEUVOTTELU- JA KOKOUSTAIDOT

Neuvottelu- ja kokoustaidon valmennuksissamme ratkaistaan palaveri- ja neuvottelutilanteiden haasteita käytännönläheisesti. Pääset työstämään juuri niitä asioita, joita kohtaat työssäsi.

Puheenjohtajana toimiminen

Palaverit ja kokoukset etenevät vaivattomasti ja nopeasti, kun puheenjohtaja toimii tehokkaasti ja panostaa yhteistyöhön. Puheenjohtajuusvalmennuksen jälkeen tunnet johtamiskäytänteet ja osaat motivoida muita osallistujia. Osaat ratkaista mahdolliset ristiriidat ja viedä asiat päätökseen.

Palaveritaidot

Työyhteisön ryhmätilanteet vaihtelevat vapaamuotoisista ideapalavereista ongelmanratkaisuneuvotteluihin. Tilanne ja tavoite ohjaavat ryhmätyöskentelyn osallistumis- ja menettelytapoja. Palaveritaidot -valmennuksessa syvennät viestintäosaamistasi mm. kuuntelemisen taitoja ja taitoa esittää asia selkeästi ja havainnollisesti.

Neuvottelutaidot

Neuvottelu on tavoitehakuinen ja tiettyjä pelisääntöjä noudattava vuorovaikutustilanne. Valmennus vahvistaa viestintätaitojasi taitavana, asiantuntevana sekä tuloksellisena neuvottelijana.

Vaativat neuvottelut

Vaativat neuvottelut edellyttävät monipuolista viestintäosaamista sekä asia- että ihmissuhdetasolla. Viestintätaidoiltasi taitavana neuvottelijana toimit tavoitteen ja työyhteisön kannalta tarkoituksenmukaisesti. Valmennuksessa opit myymään ajatuksesi tai asiasi vaikuttavasti neuvottelukumppaneille.

Kokoustekniikka

Kokousten sujuminen riippuu osallistujien taidoista ja kokoustekniikan tuntemuksesta. Kokoustekniset asiat voi oppia. Valmennuksen jälkeen hallitset keskeiset kokouksen menettelytavat ja pystyt johtamaan kokousta.

Negotiation Training in English

In Negotiations we believe that the person asking the questions is the person in control. However, you need to know what are the best questions to ask. By learning the specific skills for negotiation you are able to gaining trust and authority which drives negotiations to a win-win situation. The right negotiation skills keeps you in the leadership position with respect and a winning hand. In our Negotiation Training you learn the secrete skills it takes to be a skilled negotiator.

LATAA ILMAINEN OPAS

10 VINKKIÄ NEUVOTTELLUUN

LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ