Sulje x

Jätä tietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Suomen Puheopisto on viestintäosaamisen kehittäjä.
Valmennamme tuloksellisuutta vuorovaikutukseenne.

Neuvottelu- ja kokoustaidot

Tuntuuko palavereissa istuminen turhalta ja tehottomalta? Miten vakuutat neuvotteluissa kumppanisi? Kuinka viedä asiat kokouksissa tehokkaasti eteenpäin?

Työelämässä toimitaan jatkuvasti ryhmissä. On asiakas- ja sidosryhmätapaamisia, sisäisiä palavereja, neuvotteluja ja kokouksia. Näiden tilanteiden ryhdistämiseksi tarvitaan vuorovaikutuksen työvälineitä, jotta asiat saadaan hoidettua onnistuneesti ja tuloksekkaasti.

Valmennuksissamme ratkaistaan palaveri- ja neuvottelutilanteiden haasteita käytännönläheisesti.  Pääset työstämään juuri niitä asioita, joita kohtaat työssäsi.

Puheenjohtajana toimiminen

Kun ohjaimissa on tehokas ja yhteistyöhön panostava puheenjohtaja, palaverit ja kokoukset etenevät vaivattomasti ja nopeasti. Valmennuksen jälkeen palavereilla ja kokouksilla on johtamiskäytänteet tunteva ja motivoiva puheenjohtaja, joka osaa ratkaista mahdolliset ristiriidat ja viedä asiat päätökseen.

Palaveritaidot

Työyhteisön ryhmätilanteet vaihtelevat vapaamuotoisista ideapalavereista ongelmanratkaisuneuvotteluihin. Tilanne ja tavoite ohjaavat ryhmätyöskentelyn osallistumis- ja menettelytapoja. Valmennuksessa syvennetään viestintäosaamista, kuten kuuntelemisen taitoja ja taitoa esittää asiansa selkeästi ja havainnollisesti.

Neuvottelutaidot

Neuvottelu on tavoitehakuinen ja tiettyjä pelisääntöjä noudattava vuorovaikutustilanne. Valmennus vahvistaa viestintätaitojasi taitavana, asiantuntevana sekä tuloksellisena neuvottelijana.

Vaativat neuvottelut

Vaativat neuvottelut edellyttävät monipuolista viestintäosaamista sekä asia- että ihmissuhdetasolla. Viestintätaidoiltaan taitava neuvottelija toimii tavoitteen ja työyhteisön kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja osaa tarvittaessa myydä ajatuksensa tai asiansa neuvottelukumppaneilleen.

Kokoustekniikka

Kokousten sujuminen riippuu osallistujien taidoista ja kokoustekniikan tuntemuksesta. Kokoustekniset asiat voi oppia. Valmennuksen jälkeen hallitset keskeiset kokouksen menettelytavat ja pystyt vetämään kokouksen.

Haluatko saada kokoukset ja palaverit onnistumaan? Rakennamme sinulle tarpeittesi mukaisen kokonaisuuden.