Esiintymistaidot osa 3:
Esitykseen valmistautuminen

Jokainen yleisö ansaitsee juuri heille valmistellun ja kohdennetun esityksen. Hyvä valmistautuminen tuo varmuutta sekä edistää sanoman perillemenoa. Suunnittelun ja valmistautumisen määrään vaikuttaa kuitenkin se, millaisesta esiintymistilanteesta on kyse ja mitkä ovat tavoitteesi.

Määritä tavoitteet

Esityksillä on yleensä joku seuraavista päätavoitteista:

 • Tiedottaminen
 • Vaikuttaminen
 • Osallistuminen
 • Viihdyttäminen

Tavoitteiden asettamisessa tärkeintä on yleisö. Mieti tavoitteesi aina yleisön kannalta. Tavoitteiden asettamiseen kuuluukin kuulija-analyysi. Kuulija-analyysin tekemisestä kerromme blogissamme myöhemmin.

Pohdi esitystilanne

Esitystilanteen analysoiminen on osa esitykseen valmistautumisessa. Pohdi ainakin seuraavia asioita:

 • Missä ja milloin esitys pidetään?
 • Millainen tilaisuus on?
 • Millainen tila on?
 • Onko mahdollista käyttää tekniikkaa?
 • Onko tilaisuudessa muita puhujia?
 • Mikä on sinun roolisi tilaisuudessa?

Mieti esitystapa

Esitystapaan vaikuttaa useat tekijät, joita ainakin osaa olet miettinyt jo pohtiessasi tavoitteitasi, yleisöä ja esitystilannetta. Joskus on paikallaan kirjoittaa esityksen käsikirjoitus täysin valmiiksi ja opetella se, mutta useimmiten parempaan ja luonnollisempaan lopputulokseen pääset, kun suunnittelet esityksen rakenteen ja teet tukisanalistan. Esitystavan suunnittelussa kannattaa suunnitella myös puhetyyli ja ulkoinen olemus.

Rakenna esityksen runko

Esityksen rakentamiseen kuuluu esityksen rungon suunnitteleminen ja jäsenteleminen.

 • Johdanto herättelee ja lämmittelee yleisön. Johdannolla luodaan esitykselle raamit.
 • Sisältö etenee loogisesti
 • Johtopäätökset vievät esityksen johonkin päätelmään. Esiintyjä voi kertoa itse jonkin päätelmän tai jättää päätelmien tekemisen yleisölle.
 • Yhteenveto päättä esityksen. Kertaa puhuttua tai korosta esityksesi tärkeimpiä kohtia.


Harjoittele

Valmistautumiseen kuuluu myös harjoittelu. Harjoittelu tuo varmuutta. Voit pyytää harjoitteluyleisöksi kollegoita, perheenjäseniä tai ystäviä. Myös peili toimii hyvin harjoittelussa. Voit myös kuvata esityksen ja hioa sitä videon avulla.

EMMI MÄLKIÄ

Kategoriat

Viimeisimmät artikkelit