Työyhteisön vuorovaikutustaidot osa 7:
”Nyt meni moti kokonaan!” – Miten löytää motivaatio uudestaan?

”Moti” eli motivaatio nousi vuoden 2019 aikana trendisanaksi. Lyhenne särähti pahasti korvaani ja mietin, onko motivaation puutteesta tosiaan kärsitty vuonna 2019 niin pahasti, ettei koko sanaa ’motivaatio’ jakseta tavata ääneen. Uuden vuoden alkaessa vauhdilla ihmiset kuitenkin motivoituvat uudestaan. Haluamme tarttua uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, lupaukset tuntuvat helposti pidettäviltä ja koko vuosi tuntuu lupaavalta.

Tunnista, löydä ja tyydytä perusmotiivisi!

Oletko miettinyt, mikä tai mitkä asiat, arvot ja tavoitteet ovat oman motivaatiosi perustana? Entä millaisia ulkopuolisia motivaation lähteitä työympäristöstäsi tulee?

Steven Reissin teorian mukaan meillä kaikilla on 16 perusmotiivia, joita haluamme tyydyttää. Näiden tärkeys vaihtelee yksilöittäin ja on kehittynyt elämän aikana eri tavoin. Nämä 16 asiaa määrittävät kuitenkin sitä, minkä asioiden hyväksi toimimme ja kuinka paljon voimavaroja niiden saavuttamiseen käytämme. Perusmotiivit siis herättävät motivaation toimintaan ja ohjaavat haluja tiettyyn päämäärään. Esimerkiksi henkilön senhetkinen taloudellinen tilanne tai aiempi toimintakulttuuri saattavat muuttaa motivoitumista. Tehtävään motivoitumiseen vaikuttavat myös yksilön persoonallisuuspiirteet sekä fyysiset ominaisuudet.

Motivaatio työyhteisössä

Oman sisäisen motivaation tiedostaminen on monesti vaikeampaa kuin ulkoisten motivaatiotekijöiden. Monesti ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat erilaiset palkkiot ja kannustimet, kun taas sisäisiä ovat arvostus, valta, uteliaisuus, autonomisuus ja status. Suorittavissa työtehtävissä ulkoisilla kannusteilla on enemmän merkitystä, kun taas luovuutta ja innovatiivisuutta vaativissa tehtävissä korostuu sisäinen motivaatio. Työyhteisöissä verbaalinen tuki, kannustaminen ja haastaminen on huomattu olevan rahallista kannustinta tehokkaampi. Verbaalinen kannustus antaa työntekijälle myös kuvan tukevasta työympäristöstä ja organisaatiosta, jolla on iso vaikutus työhyvinvointiin ja työntekijän sitouttamiseen organisaatiossa. Perusmotiiveista autonomisuus on kuitenkin noussut yhä tärkeämmäksi tekijäksi. Tämä näkyy yhä enemmän itseohjautuvuuden tukemisessa myös työyhteisöissä.

Haasta itsesi
Motivaation puutteen iskiessä asetamme sinulle vuoden 2020 motivaatiohaasteen:
1) Tarkkaile ja tunnista eri tilanteissa, mikä on sisäisen motivaatiosi puuttumisen syy ja mitkä ovat sinulle tärkeimmät motivaatiotekijät.
2)Tarkkaile myös millaisia ulkoisia tekijöitä kaipaisit päästäksesi haluttuun päämäärään.

Alla löydät 16 perusmotiivia.

Valta Järjestys Säästäminen Arvostus
Autonomisuus Sosiaaliset suhteet Idealismi Perhe
Uteliaisuus Status Kosto/voitto Kauneus
Hyväksyntä Syöminen fyysinen aktiviteetti Rauhallisuus

NANNA VIIKINKOSKI

Kategoriat

Viimeisimmät artikkelit